• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 74 bằng gỗ tăm chủ. Khoảng 54% trong số các sản phẩm này là lọ đựng tăm, 22% là tăm. 

Có rất nhiều bằng gỗ tăm chủ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như gô, kim loại, và nhựa. Bạn cũng có thể chọn từ eco-friendly, dùng một lần, và thả bằng gỗ tăm chủ. Cũng như từ tăm holders, tăm xỉa răng bằng gỗ tăm chủ.Và bất kể bằng gỗ tăm chủ là cổ điển, cartoon. 

Có 74 bằng gỗ tăm chủ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 98%, 1% trong số bằng gỗ tăm chủ một cách tương ứng.