• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 451914 bàn bằng gỗ. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là đèn bàn và đèn đọc sách, 3% là bàn ăn, và 3% là bàn để máy tính.

Có rất nhiều bàn bằng gỗ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như hiện đại, antique. Bạn cũng có thể chọn từ không, vâng bàn bằng gỗ. Cũng như từ gỗ, kim loại, và ly bàn bằng gỗ.

Có 449998 bàn bằng gỗ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Vietnam, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số bàn bằng gỗ một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 90934 với chứng nhận ISO9001, 47494 với chứng nhận Other, và 19108 với chứng nhận ISO14001.