• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1994 gió bằng chứng lều bãi biển. Khoảng 6% trong số các sản phẩm này là lều, 1% là vọng lâu, và 1% là đế cắm và ô ngoài trời.

Có rất nhiều gió bằng chứng lều bãi biển lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nhanh tự động mở cửa, x&acirc;y dựng dựa tr&ecirc;n cần. Bạn cũng có thể chọn từ một phòng ngủ, hai phòng ngủ, và hai phòng ngủ và một phòng khách gió bằng chứng lều bãi biển. Cũng như từ 0, 3, và 4 gió bằng chứng lều bãi biển.Và bất kể gió bằng chứng lều bãi biển là <1000 mm, 2000-3000 mm, hay > 3000 mm. 

Có 485 gió bằng chứng lều bãi biển nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số gió bằng chứng lều bãi biển một cách tương ứng.