• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Laundry Bags & Baskets

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

laundry plastic bag

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 6888 wicker giặt giỏ. Khoảng 12% trong số các sản phẩm này là giỏ đựng, 3% là giỏ và túi đựng quần áo giặt là, và 1% là đồ thủ công trong dân gian.

Có 1282 wicker giặt giỏ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và Bangladesh, nơi cung cấp 64%, 30%, và 2% trong số wicker giặt giỏ một cách tương ứng.