About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1499 trắng bằng gỗ cigar humidor hộp. Có rất nhiều trắng bằng gỗ cigar humidor hộp lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như wooden, leather. Bạn cũng có thể chọn từ cabinet, tube trắng bằng gỗ cigar humidor hộp. Cũng như từ american style, classic, và luxury trắng bằng gỗ cigar humidor hộp.Và bất kể trắng bằng gỗ cigar humidor hộp là lacquer, frosted, hay mirror.