• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 28 điện cực hàn chủ 300 amp. Khoảng 10% trong số các sản phẩm này là kẹp hàn. 

Có rất nhiều điện cực hàn chủ 300 amp lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như đen. 

Có 23 điện cực hàn chủ 300 amp nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số điện cực hàn chủ 300 amp một cách tương ứng.