About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 462320 trang trí đám cưới. Có rất nhiều trang trí đám cưới lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như ac, dc. Bạn cũng có thể chọn từ 1 color, 2 color, và 4 color trang trí đám cưới. Cũng như từ ac 220v( ± 10%), dc 6v trang trí đám cưới.Và bất kể trang trí đám cưới là modern, contemporary, hay classic.