• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 488400 dệt máy. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là máy dệt, 1% là máy đan, và 1% là máy làm lưới thép.

Có 40000 dệt máy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Việt Nam, nơi cung cấp 94%, 2%, và 2% trong số dệt máy một cách tương ứng.