• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1145 chất thải bỏ qua. Khoảng 60% trong số các sản phẩm này là quản lý chất thải, 1% là công ten nơ khác, và 1% là công ten nơ hàng khô.Có rất nhiều chất thải bỏ qua lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như từ chối collector, thực phẩm xử lý chất thải, tiêu hủy. Có 1121 chất thải bỏ qua nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, gà tây, và Ấn Độ, nơi cung cấp 95%, 3%, và 1% trong số chất thải bỏ qua một cách tương ứng.các sản phẩm Chất thải bỏ qua phổ biến nhất tại Oceania, Western Europe, và North America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 558 với chứng nhận ISO9001, 61 với chứng nhận Other, và 50 với chứng nhận ISO14001.