About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3738 có thể giặt rfid thẻ. Có rất nhiều có thể giặt rfid thẻ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như 256 byte, 2k byte, và 8k byte. Bạn cũng có thể chọn từ iso 14443a, iso 18000-6c, và iso 7815 có thể giặt rfid thẻ. Cũng như từ waterproof / weatherproof, mini tag có thể giặt rfid thẻ.Và bất kể có thể giặt rfid thẻ là rfid, nfc.