About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 34961 kho kệ. Có rất nhiều kho kệ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như warehouse rack, industrial, và supermarket. Bạn cũng có thể chọn từ steel, thã©p khã´ng gỉ, và plastic kho kệ. Cũng như từ corrosion protection, esd protection, và suitable for outdoors kho kệ.Và bất kể kho kệ là ce, rohs, hay emc.