• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1940 đi bộ thiết bị hỗ trợ. Khoảng 9% trong số các sản phẩm này là thiết bị vật lý trị liệu, 5% là vật tư trị liệu phục hồi chức năng, và 4% là xe đẩy, xe tập đi và địu.

Có 432 đi bộ thiết bị hỗ trợ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, và Sơn mài Nhật, nơi cung cấp 96%, 2%, và 1% trong số đi bộ thiết bị hỗ trợ một cách tương ứng.