• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 464 voip ippbx. Có rất nhiều voip ippbx lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như voip gateway, bộ chuyển đổi voip, và video phone. Có 438 voip ippbx nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Xin-ga-po, và Ấn Độ, nơi cung cấp 92%, 5%, và 1% trong số voip ippbx một cách tương ứng.các sản phẩm Voip ippbx phổ biến nhất tại Southeast Asia, Domestic Market, và Mid East. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 172 với chứng nhận ISO9001, 11 với chứng nhận ISO14001, và 10 với chứng nhận OHSAS18001.