• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Flower Pots & Planters

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

molds for concrete planters

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1157 tháp thẳng đứng trồng vườn. Khoảng 20% trong số các sản phẩm này là lọ và chậu hoa trong vườn. 

Có rất nhiều tháp thẳng đứng trồng vườn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như pp, pe, và abs. 

Có 316 tháp thẳng đứng trồng vườn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và India, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số tháp thẳng đứng trồng vườn một cách tương ứng.