• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1744 vdi chủ sở hữu công cụ. Khoảng 12% trong số các sản phẩm này là giá đỡ dụng cụ, 3% là các phụ kiện máy công cụ khác, và 1% là dao tiện.

Có rất nhiều vdi chủ sở hữu công cụ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không ai. Bạn cũng có thể chọn từ nhà máy sản xuất, vật liệu xây dựng cửa hàng vdi chủ sở hữu công cụ. Cũng như từ chuyển công cụ, lươi tiện đường khía vdi chủ sở hữu công cụ.Và bất kể vdi chủ sở hữu công cụ là 1 năm, 1.5 năm. 

Có 300 vdi chủ sở hữu công cụ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 99%, 1% trong số vdi chủ sở hữu công cụ một cách tương ứng.