• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 277 vdi chủ sở hữu công cụ. Khoảng 69% trong số các sản phẩm này là giá đỡ dụng cụ, 15% là các phụ kiện máy công cụ khác, và 3% là bộ chuyển đổi.Có 253 vdi chủ sở hữu công cụ nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đức, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số vdi chủ sở hữu công cụ một cách tương ứng.các sản phẩm Vdi chủ sở hữu công cụ phổ biến nhất tại Domestic Market, Mid East, và North America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 79 với chứng nhận ISO9001, 16 với chứng nhận Other, và 1 với chứng nhận ISO14001.