• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

point of sale

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.

mobile pos

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 983 sử dụng máy pos. Khoảng 22% trong số các sản phẩm này là các hệ thống pos, 4% là máy in, và 3% là giấy in hóa đơn.

Có 389 sử dụng máy pos nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 98% trong số sử dụng máy pos một cách tương ứng.