• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1161 sử dụng ipl máy. Khoảng 12% trong số các sản phẩm này là sử dụng nhà máy ipl, 6% là khác nhà sử dụng vẻ đẹp thiết bị, và 2% là máy cạo lông.

Có 1160 sử dụng ipl máy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Thái Lan, nơi cung cấp 99%, 1% trong số sử dụng ipl máy một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 345 với chứng nhận ISO13485, 101 với chứng nhận ISO9001, và 82 với chứng nhận Other.