• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2097 sử dụng xe tay ga khí. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là các loại xe máy khác, 3% là xe khí, và 1% là xe máy đua.

Có 263 sử dụng xe tay ga khí nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Japan, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 40%, 25%, và 21% trong số sử dụng xe tay ga khí một cách tương ứng.