• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 661 sử dụng kỹ thuật số dệt máy in. Khoảng 50% trong số các sản phẩm này là máy in kỹ thuật số, 22% là máy in phun, và 1% là máy đóng gói khác.

Có 656 sử dụng kỹ thuật số dệt máy in nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 99% trong số sử dụng kỹ thuật số dệt máy in một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 77 với chứng nhận ISO9001, 47 với chứng nhận Other, và 10 với chứng nhận OHSAS18001.