• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 260 sử dụng dc tig máy hàn. Khoảng 50% trong số các sản phẩm này là máy hàn tig, 30% là các loại máy hàn điện khác, và 5% là máy hàn mig.

Có 265 sử dụng dc tig máy hàn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số sử dụng dc tig máy hàn một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 82 với chứng nhận ISO9001, 38 với chứng nhận Other, và 21 với chứng nhận ISO14001.