• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1196 sử dụng đấm bốc nhẫn. Khoảng 49% trong số các sản phẩm này là võ đài thi đấu đấm bốc, 1% là sản phẩm đấm bốc khác. 

Có rất nhiều sử dụng đấm bốc nhẫn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như ≥ 6, 0. 

Có 707 sử dụng đấm bốc nhẫn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Ấn Độ, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số sử dụng đấm bốc nhẫn một cách tương ứng.