• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1702 sử dụng máy tính xách tay trên giường. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là bàn để máy tính. 

Có 166 sử dụng máy tính xách tay trên giường nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số sử dụng máy tính xách tay trên giường một cách tương ứng.