• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

Recommended for You

Hot
Selling

Flavour & Fragrance

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

ethanol 99.9

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 808 urê phân bón. Khoảng 55% trong số các sản phẩm này là phân bón nitơ, 7% là phân bón hỗn hợp, và 3% là túi đóng gói.

Có rất nhiều urê phân bón lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nitơ phân bón. Bạn cũng có thể chọn từ lưu huỳnh, polymer urê phân bón. Cũng như từ granular, prilled, và powder urê phân bón.Và bất kể urê phân bón là mau, kiểm soát, hay chậm. 

Có 808 urê phân bón nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số urê phân bón một cách tương ứng.