• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 75 dưới nước điện cực hàn. Khoảng 80% trong số các sản phẩm này là que hàn, 9% là dây hàn, và 4% là các loại máy hàn điện khác.Có 73 dưới nước điện cực hàn nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Hoa Kỳ, nơi cung cấp 98%, 1% trong số dưới nước điện cực hàn một cách tương ứng.các sản phẩm Dưới nước điện cực hàn phổ biến nhất tại Domestic Market, North America, và Mid East. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 54 với chứng nhận ISO9001, 13 với chứng nhận Other.