• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 390 ultegra giá. Có 8 ultegra giá nhà cung cấp, chủ yếu tại South Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Ấn Độ, Trung Quốc, và Tây ban nha, nơi cung cấp 50%, 25%, và 12% trong số ultegra giá một cách tương ứng.các sản phẩm Ultegra giá phổ biến nhất tại North America, Eastern Europe, và Eastern Asia.