• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 38 hai trong một hộp quà tặng giấy cứng. Có rất nhiều hai trong một hộp quà tặng giấy cứng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như trang phục. Có 33 hai trong một hộp quà tặng giấy cứng nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số hai trong một hộp quà tặng giấy cứng một cách tương ứng.các sản phẩm Hai trong một hộp quà tặng giấy cứng phổ biến nhất tại North America, Southern Europe, và Northern Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 16 với chứng nhận ISO9001, 13 với chứng nhận Other, và 1 với chứng nhận FSC.