• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1960 tungsten phún xạ mục tiêu. Khoảng 13% trong số các sản phẩm này là kim loại và sản phẩm từ kim loại khác, 1% là sản phẩm bắn khác, và 1% là titan khác.

Có rất nhiều tungsten phún xạ mục tiêu lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không powder. Bạn cũng có thể chọn từ uốn, hàn, và cắt tungsten phún xạ mục tiêu. 

Có 385 tungsten phún xạ mục tiêu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 99% trong số tungsten phún xạ mục tiêu một cách tương ứng.