• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 275 trucut sinh thiết kim. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là máy, 1% là ống khí quản. 

Có rất nhiều trucut sinh thiết kim lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như injection & đâm thủng instrument. 

Có 9 trucut sinh thiết kim nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số trucut sinh thiết kim một cách tương ứng.