• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 405 triplex hội đồng quản trị. Khoảng 71% trong số các sản phẩm này là giấy chuyên dụng, 65% là giấy tráng bóng, và 20% là các loại giấy khác.

Có rất nhiều triplex hội đồng quản trị lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như đặc biệt giấy, tấm giấy, và tổng hợp giấy. Bạn cũng có thể chọn từ anti-curl, độ ẩm proof, và không thấm mơ triplex hội đồng quản trị. 

Có 375 triplex hội đồng quản trị nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, nơi cung cấp 97%, 1% trong số triplex hội đồng quản trị một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 226 với chứng nhận ISO9001, 42 với chứng nhận FSC, và 7 với chứng nhận Other.