• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3849 cây cổ phần. Khoảng 71% trong số các sản phẩm này là các sản phẩm sợi thủy tinh khác, 3% là các vật dụng khác dành cho vườn, và 2% là các đồ trang trí vườn và đài nước khác.

Có 3842 cây cổ phần nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và India, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số cây cổ phần một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 702 với chứng nhận ISO9001, 184 với chứng nhận ISO14001, và 73 với chứng nhận Other.