About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 209462 hộp nhựa trong suốt. Có rất nhiều hộp nhựa trong suốt lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như plastic. Bạn cũng có thể chọn từ recyclable, disposable, và recycled materials hộp nhựa trong suốt. Cũng như từ food, gift & craft, và cosmetic hộp nhựa trong suốt.Và bất kể hộp nhựa trong suốt là transparent.