• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Promotional & Business Gifts

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

promotional items with logo

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 166 thương mại hiển thị quà tặng. Khoảng 31% trong số các sản phẩm này là túi mua sắm, 10% là ổ usb flash, và 3% là kinh doanh & quà tặng khuyến mãi.

Có 166 thương mại hiển thị quà tặng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 87%, 12% trong số thương mại hiển thị quà tặng một cách tương ứng.