• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 134 tr thất bại. Có 52 tr thất bại nhà cung cấp, chủ yếu tại Middle East. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là gà tây, Canada, và Trung Quốc, nơi cung cấp 73%, 15%, và 11% trong số tr thất bại một cách tương ứng.các sản phẩm Tr thất bại phổ biến nhất tại Domestic Market, Mid East, và Africa. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 57 với chứng nhận Other, 18 với chứng nhận OHSAS18001, và 18 với chứng nhận ISO9001.