• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 368 hạt giống cà chua. Khoảng 41% trong số các sản phẩm này là hạt giống rau, 2% là nhà kính mái dốc, và 1% là nhà kính lồng đơn.

Có rất nhiều hạt giống cà chua lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như vâng, không. 

Có 368 hạt giống cà chua nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số hạt giống cà chua một cách tương ứng.