Đơn hàng tối thiểu
Giá
Nhà cung cấp Quốc gia/Khu vực
Go to PageGo
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 6388 thermos flask với 2 ly. Có rất nhiều thermos flask với 2 ly lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như thermoses & flasks hút chân không, nước chai. Bạn cũng có thể chọn từ 12-24 giờ, 24-36 giờ, và 6-12 giờ thermos flask với 2 ly. Cũng như từ xách tay, kinh doanh, và bền vững thermos flask với 2 ly.Và bất kể thermos flask với 2 ly là thực phẩm và đồ uống sản xuất, caterers & căng tin, hay thực phẩm và đồ uống cửa hàng.  

Có 4843 thermos flask với 2 ly nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số thermos flask với 2 ly một cách tương ứng.