• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1944 điều trị siêu âm. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là thiết bị vật lý trị liệu, 1% là dụng cụ siêu âm y tế, và 1% là hệ thống khí nước chân không.

Có 467 điều trị siêu âm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, nơi cung cấp 99%, 1% trong số điều trị siêu âm một cách tương ứng.