Thể loại
Tài liệu áp phích
Màng in nhiệt
Trải sàn bằng nhựa
Da tổng hợp
Loại nhà cung cấp
Loại sản phẩm
Đơn hàng tối thiểu
OK
Nhà cung cấp Quốc gia/Khu vực
Gợi ý
Tất cả Các Nước & Khu Vực
About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 16152 kết cấu vinyl. Có rất nhiều kết cấu vinyl lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như plastic, paper. Bạn cũng có thể chọn từ black kết cấu vinyl. 

Có 14559 kết cấu vinyl nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Việt Nam, nơi cung cấp 95%, 3%, và 1% trong số kết cấu vinyl một cách tương ứng.