• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2145 tetrachloroethylene. Khoảng 9% trong số các sản phẩm này là hyđrocacbon và chất dẫn xuất, 1% là bán thành phẩm nông hóa học, và 1% là thuốc nhuộm trung gian.

Có rất nhiều tetrachloroethylene lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như công nghiệp lớp, nông nghiệp lớp, và thuốc thử hạng. 

Có 464 tetrachloroethylene nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Thailand, nơi cung cấp 92%, 2%, và 1% trong số tetrachloroethylene một cách tương ứng.