• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 509 kính thiên văn ống nhòm thị kính. Khoảng 80% trong số các sản phẩm này là kính viễn vọng và ống nhòm, 7% là kính hiển vi, và 1% là ống kính ngắm và phụ kiện.

Có 507 kính thiên văn ống nhòm thị kính nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và India, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số kính thiên văn ống nhòm thị kính một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 76 với chứng nhận ISO9001, 27 với chứng nhận GSV, và 22 với chứng nhận ISO13485.