• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 494204 hộp trà. Khoảng 20% trong số các sản phẩm này là hộp đóng gói, 1% là hộp và thùng đựng. Có rất nhiều hộp trà lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như trà, thực phẩm, và kẹo. Bạn cũng có thể chọn từ gô, nhựa, và kim loại hộp trà. Có 486492 hộp trà nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Việt Nam, nơi cung cấp 90%, 2%, và 2% trong số hộp trà một cách tương ứng.các sản phẩm Hộp trà phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và Domestic Market. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 131607 với chứng nhận ISO9001, 69627 với chứng nhận Other, và 39231 với chứng nhận ISO22000.