• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 262 tdi bọt hóa chất. Khoảng 66% trong số các sản phẩm này là polime, 4% là chất kết dính và bịt kín. Có 249 tdi bọt hóa chất nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số tdi bọt hóa chất một cách tương ứng.các sản phẩm Tdi bọt hóa chất phổ biến nhất tại Southeast Asia, Domestic Market, và South America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 32 với chứng nhận ISO14001, 25 với chứng nhận Other, và 15 với chứng nhận ISO9001.