• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1872 tbi hàn ngọn đuốc. Khoảng 15% trong số các sản phẩm này là đèn xì. 

Có rất nhiều tbi hàn ngọn đuốc lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như csa. Bạn cũng có thể chọn từ tig torch, gas torch, và mig torch tbi hàn ngọn đuốc. Cũng như từ oem tbi hàn ngọn đuốc. Và bất kể tbi hàn ngọn đuốc là hàn torch, cắt torch. 

Có 327 tbi hàn ngọn đuốc nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số tbi hàn ngọn đuốc một cách tương ứng.