About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 31303 tấm bạt lều. Có rất nhiều tấm bạt lều lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như canvas, cotton, và oxford. Bạn cũng có thể chọn từ aluminum, fiberglass tấm bạt lều. Cũng như từ straight bracing type, extended type, và camouflage/field game tấm bạt lều.Và bất kể tấm bạt lều là construction based on need, quick automatic opening.