• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Tampon

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

organic tampons

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 200 tampon thương hiệu. Khoảng 57% trong số các sản phẩm này là băng vệ sinh dạng ống, 33% là băng vệ sinh, và 2% là sản phẩm vệ sinh phụ nữ khác.

Có 200 tampon thương hiệu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số tampon thương hiệu một cách tương ứng.