• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5012 tallies. Khoảng 34% trong số các sản phẩm này là quầy, 10% là băng mực máy in, và 1% là rơ le.

Có 4697 tallies nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và India, nơi cung cấp 94%, 1%, và 1% trong số tallies một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 1463 với chứng nhận ISO9001, 492 với chứng nhận Other, và 150 với chứng nhận ISO13485.