• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 231 tadano cần cẩu di động 55ton. Khoảng 96% trong số các sản phẩm này là cần cẩu, 3% là các loại cần cẩu khác, và 1% là cầu trục.

Có 231 tadano cần cẩu di động 55ton nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Malaysia, và Vietnam, nơi cung cấp 71%, 18%, và 4% trong số tadano cần cẩu di động 55ton một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 4 với chứng nhận ISO9001.