• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 341 chiến thuật 4x phạm vi. Khoảng 94% trong số các sản phẩm này là ống kính ngắm và phụ kiện, 1% là kính viễn vọng và ống nhòm. 

Có 341 chiến thuật 4x phạm vi nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số chiến thuật 4x phạm vi một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 25 với chứng nhận ISO9001, 9 với chứng nhận Other, và 1 với chứng nhận ISO14001.