• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 508 giải quyết twill vải. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là vải polyester/cotton, 2% là vải cotton 100%. 

Có rất nhiều giải quyết twill vải lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như make-to-order, trong kho items. Bạn cũng có thể chọn từ dệt thoi giải quyết twill vải. Cũng như từ bao, lều, và bộ đồ giường giải quyết twill vải.Và bất kể giải quyết twill vải là anti-static, shrink-resistant, hay tear-resistant. 

Có 508 giải quyết twill vải nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số giải quyết twill vải một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 42 với chứng nhận ISO9001, 28 với chứng nhận Other, và 21 với chứng nhận ISO14001.