• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3853 bộ đồ ăn lưu trữ giỏ. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là giỏ đựng. 

Có rất nhiều bộ đồ ăn lưu trữ giỏ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như sự phơi khô ngoài nắng, neatening/lưu trữ, và uống/thực phẩm. Bạn cũng có thể chọn từ nhựa, cây tre, và kim loại bộ đồ ăn lưu trữ giỏ. Cũng như từ bền, thả, và folding bộ đồ ăn lưu trữ giỏ.Và bất kể bộ đồ ăn lưu trữ giỏ là pp, pe. 

Có 719 bộ đồ ăn lưu trữ giỏ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và India, nơi cung cấp 84%, 10%, và 3% trong số bộ đồ ăn lưu trữ giỏ một cách tương ứng.