• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 484 bảng bom. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là đèn bàn và đèn đọc sách, 1% là viên thả bồn tắm, và 1% là pháo hoa và pháo giấy.

Có rất nhiều bảng bom lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như năm mới, tốt nghiệp. 

Có 98 bảng bom nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, và Việt Nam, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số bảng bom một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 16 với chứng nhận Other, 15 với chứng nhận BSCI, và 7 với chứng nhận FSC.